۱۴۰۱/۰۹/۰۶
  ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

دیپلم رسمی

اخذ دیپلم آموزش و پرورش :

شاخه تحصیلی کارودانش از سه زمینه صنعت،خدمات و کشاورزی تشکیل گردیده است.هر زمینه دارای یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی می باشد و هرکدام از رشته ها دارای یک یا چند رشته مهارتی هستند و در تمامی رشته های مهارتی این شاخه تحصیلی ۵۳ واحد به دروس عمومی و انتخابی و دارای ۴۳ واحد به دروس مهارتی،تکمیل مهارت و اختیاری اختصاص یافته است.

الف)دروس عمومی: درس هایی است که آموختن آنها برای ارتقا بینش علمی،اجتماعی ،سیاسی دانش آموزان دوره متوسطه ضرورت دارد.

ب)دروس انتخابی: درس هایی است که با توجه به تفاوت های فردی به منظور پرورش علایق و استعداد ها و بارفع نیاز های آموزشی دانش آموز توسط وی از بین مجموعه ایی از دروس فعالیت محور برابر شیوه نامه مربوط در پایه اول آموزش متوسطه انتخاب می شود.

ج)استاندارد مهارتی: این دسته از درس های اختصاصیشاخه تحصیل کارودانش است که از طریق آنها مهارت های مورد نیاز برای اشتغال به یک کار مفید به صورت نظری و عملی بر اساس استاندارد مربوط آموزش داده می شود.این دروس حداقل ۲۰ واحد و حداکثر۴۳ واحد می باشند.چنانچه دروس مهارتی یک رشته کمتر از ۴۳ واحد باشد دروس مذکور با تعداد لازم از واحد های درسی زیر تکمیل می شود.

د)دروس تکمیل مهارت: مهارت هایی است که به منظور افزایش سطح اطلاعات و مهارت های مورد نیاز برای ورود به بازار کار بههنر جویان ارائه می شود.این دروس عبارتند از:

-کارورزی حداکثر۴ واحد

-کارآفرینی ۲ واحد

-ایمنی کار و بهداشت ۲ واحد

-قانون کار ۱ واحد

ه)دروس اختیاری: درس های که به تعداد واحد مورد نیاز هر یک از رشته ای شاخه کارودانش متناسب با فعالیت و هدف های هر رشته و حسب شرایط و مقتضیات کارودانش ارائه می شود.این دروس مهارت های هم خانواده ،دروس تخصصی ودروس عمومی سایر شاخه های تحصیلی دیگر هستند که حداکثر ۱۴واحد می باشند.

 

مزایای تحصیل در رشته های مهارتی شاخه تحصیلی کاردانش

دانش آموزانی که کلیه واحد های درسی رشته مهارتی خود را در یکی از هنرستان کاردانش با موفقیت به پایان برسانند از مزایای زیر برخوردار خواهند شد:

 • دریافت گواهینامه مهارت شغلی از دستگاه متولی زیربط
 • احراز آمادگی لازم جهت ورود به بازار کار
 • احراز روحیه کار آفرینی
 • احراز شرایط استفاده از وام های خود اشتغالی
 • آمادگی نسبی برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی -کاربردی 

شرایط وام خود اشتغالی

 1.  اخذ مدرک دیپلم از مجتمع آموزشی عصرفن 
 2. ثبت نام درصندوق کارآفرینی ودریافت کد رهیگیری
 3. ارائه یک طرح توجیهی که پلن ونقشه شغلیتان را توضیح دهد.
 4. درصورت تایید طرح و بازرسی از محل کار دراولویت پرداخت وام قرار میگیرید.

 

چند نکته مهم در ارتباط با وام خود اشتغالی:

 • مبلغ وام خود اشتغالی بنابر نوع شغل تا ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال با کارمزد ۴% واگذار میگردد.
 • پس از تکمیل مدارک تا۶ماه وام مذکور به حساب افراد واجد الشرایط واریز میگردد.

آموزشگاه عصر فن دیپلم های رسمی را در دو شاخه رشته های کارودانش و رشته های فنی و حرفه ای ارائه می نماید.

از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن به فکر تایید یا تکذیب دیگران نباشیم.

پشتیبانی
ارسال